Tuesday, October 14, 2014

ESTRO информации


Третиот ESTRO форум ќе се состои од 5 под-состанока:


-          Clinical and Translational Meeting

-          Physics Biennial Meeting

-          GEC-ESTRO-ISIORT Meeting

-          RTT Meeting

-          PREVENT and TARGET meetings.

Повеќе информации и пријавување на следниов линк

http://www.estro.org/congresses-meetings/items/3rd-estro-forum


Информации за едукациските активности на ESTRO ќе најдете на слениов линк:

http://www.estro.org/school/courses/FirstLevel/Live+courses