Tuesday, January 27, 2015

IAEA курсеви

Во прилог е известувањето од IAEA и листата на курсеви:

Известување


Листа на курсеви

Со почит,

Здружение на радиотераписки онколози на Македонија

Tuesday, October 14, 2014

ESTRO информации


Третиот ESTRO форум ќе се состои од 5 под-состанока:


-          Clinical and Translational Meeting

-          Physics Biennial Meeting

-          GEC-ESTRO-ISIORT Meeting

-          RTT Meeting

-          PREVENT and TARGET meetings.

Повеќе информации и пријавување на следниов линк

http://www.estro.org/congresses-meetings/items/3rd-estro-forum


Информации за едукациските активности на ESTRO ќе најдете на слениов линк:

http://www.estro.org/school/courses/FirstLevel/Live+courses 

Wednesday, October 30, 2013

Welcome to the Blog of MARO

Macedonian Association of Radiation Oncology


Contact:

Macedonian Association of Radiation Oncology
University Clinic of Radiotherapy and Oncology

Majka Tereza br.17
1000 Skopje
Macedonia

Ph: +389 2 3147874
Fax: +389 2 3111430

maradiationoncology@gmail.com